MASZ Malinowski Gliwice
Tel. +48 (32) 234-24-47

PROJEKT UNIJNY

Producent Maszyn Piekarniczych

FIRMA HANDLOWA MASZ DARIUSZ MALINOWSKI realizuje projekt pn. " Opracowanie prototypu innowacyjnej miesiarki do ciasta, w celu zwiększenia efektywności procesów miesienia i poprawy właściwości ciast mącznych " w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnej miesiarki do ciasta, w celu zwiększenia efektywności procesów miesienia i poprawy właściwości ciast mącznych. Zastosowaniem rezultatów projektu w działalności gospodarczej będzie rozpoczęcie produkcji na podstawie uzyskanych wyników, co stanowić będzie innowację produktową w skali światowej. Planuje się to osiągnąć poprzez produkcję i sprzedaż gotowych, nowych maszyn z zastosowaniem opracowanej innowacyjnej technologii, a także przystawek dla już wyprodukowanych maszyn.

Całkowita wartość projektu: 2 271 601,55 PLN


Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 586 964,97 PLN