MASZ Malinowski Gliwice
Tel. +48 (32) 234-24-47

FINANSOWANIE

Leasing

Finansowanie maszyny w formie leasingu pozwala na optymalizację kosztów finansowania zakupu, przejrzyste i szybkie procedury oraz elastyczne podejście do potrzeb Klienta. Indywidualne modele harmonogramów płatności z ratami sezonowymi, degresywnymi oraz możliwość eliminacji ryzyka zmiany stopy procentowej poprzez wybór umowy opartej na stałej stopie procentowej czynią inwestycję optymalną i bezpieczną.

Szczegółowe informacje na temat oferty udzielają Państwu przedstawiciele MASZ Gliwice oraz przedstawiciele Idea Bank: (p. Agata Perczak tel. 32 203 90 38, tel. kom. 500 001 012)