Poznaj MASZ GLIWICE
Tel. +48 (32) 234-24-47

OFERTA: LINIE PIEKARNICZE DO FORMOWANIA

Wywrotnica WS-3000


Maszyna służy do przenoszenia ciasta z dzieży do leja dzielarki, leja zasypowego lub na stół piekarniczy. Produkowana jest w wersjach dla wszystkich typów i producentów dzież z obrotem na lewo lub prawo. Poszycia i osłony we wszystkich wersjach wykonane są ze stali kwasoodpornej dopuszczonej do kontaktu z żywnością.

Zestaw parametrowWS-3000WSW-3000
Długość [mm]1000-1300/1000/26501000-1300/1000/2850
Czas podnoszenia [s]1515
Moc zainstalowana [kW] 1,2 1,5
Masa [kg]480550

Dzielarka do ciasta DT-1400


Maszyna służy do mechanicznego dzielenia ciasta. Działa na zasadzie ssąco-tłoczącej poprzez napełniania cylindra ciastem do ustalonej objętości. Wszystkie wersje maszyny posiadają specjalistyczny pulpit sterowniczy z możliwością montażu od strony obsługi. Posiada wyświetlacz na którym można odczytać ustaloną objętość, jak i wszystkie regulacje, tj. włączania i wyłączania maszyny, zwiększania i zmniejszania naważki oraz płynnego sterowania pracą przesiewacza mąki.

Zestaw parametrowDT-1400F
Wymiary [mm]1470-1800/820/1370
Naważka (ciasto nierozrośnięte) [kg]400/1400
Moc zainstalowana [kW] 1,8
Ładowność leja [kg] 220
Masa [kg] 390

Zaokrąglarka ZT-1350


Maszyna służy do kształtowania ciast chlebowych pszenno-żytnich o zawartość mąki pszennej chlebowej od 30 do 70%. Kęs ciasta zaokrąglany jest pomiędzy dwoma taśmami. Maszyna produkowana jest w dwóch wersjach z pulpitem sterowniczym i regulacją z prawej lub lewej strony. Poszycia, obudowy i osłony we wszystkich wersjach wykonane są ze stali kwasoodpornej.

Zestaw parametrówZT-1350ZT-1500
Wymiary [mm]1500/700/11501650/700/1150
Wydajność maksymalna [szt./h]15001800
Moc zainstalowana [kW] 0,6 0,5
Masa [kg]96105

Zaokrąglarka podwójna ZT-2700


Maszyna służy do mechanicznego zaokrąglania kęsów ciasta chlebowego. Zaokrąglarka wyposażona jest w panel sterowania z płynną regulacją prędkości obrotowej taśm zaokrąglających oraz opcjonalnie w przesiewacze mąki dla każdego z modułów zaokrąglających.


Zaokrąglarka potrójna ZT-4000


Maszyna służy do mechanicznego zaokrąglania kęsów ciasta chlebowego. Zaokrąglarka wyposażona jest w panel sterowania z płynną regulacją prędkości obrotowej taśm zaokrąglających oraz opcjonalnie w przesiewacze mąki dla każdego z modułów zaokrąglających.


Wydłużarka WWK-1350 i WWK-1500


Maszyna służy do wydłużania zaokrąglonych kęsów ciast pszenno-żytnich o zawartość mąki pszennej chlebowej od 30 do 70% o wadze od 300 do 1800 g. Produkowana jest ze sterowaniem z prawej lub lewej strony.

Zestaw parametrówWWK-1350WWK-1500
Wymiary [mm]1750/700/13501900/700/1350
Wydajność maksymalna [szt./h]15001500
Moc zainstalowana [kW]0,550,55
Masa [kg]150160

Stacja wstępnego odprężania ODT-4200


Maszyna służy do wprowadzenia przerwy w obróbce pomiędzy zaokrąglaniem a wydłużaniem kęsa pozwala na odprężenie ciasta. Proces ten pozwala na poprawienie struktury ciasta i ułatwienie procesu wydłużania chleba. W zależności od wymagań technologicznych i wydajności linii, czas ten wynosi od kilku do kilkunastu minut.


Stacja wstępnego odprężania z wydłużkiem bez lęgowym ODTW-4200


Maszyna służy do swobodnego odprężania zaokrąglonych kęsów ciasta chlebowego. W trakcie odprężania następuje w kilku etapach delikatne wydłużanie na wielopoziomowych wydłużarkach. Proces ten pozwala na poprawienie struktury ciasta i zapobiega powstawaniu lęgi podczas wydłużania chleba. W zależności od wymagań technologicznych i wydajności linii, czas ten wynosi od kilku do kilkunastu minut.

Zestaw parametrówODTW-4200
Wymiary [mm]4200/800/1800
Wydajność maksymalna [szt./h]2200
Moc zainstalowana [kW]1,3
Masa [kg]450

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

WARIANT I

Sześcioprocesowa linia do chleba w systemie bez lęgowym z opróżnianiem dzieży, mechanicznym podziałem ciasta, zaokrągloneiem na zaokrąglarce czterotaśmowej kaskadowej oraz systemie odprężników bez lęgowych z wydłużaniem. Składa się z wywrotnicy słupowej, dzielarki do ciasta, zaokrąglarki czterotaśmowej kaskadowej oraz z zestawu odprężająco-wydłużającego bez lęgowego.

WARIANT II

Sześcioprocesowa linia do chleba w systemie bez lęgowym z opróżnianiem dzieży, mechanicznym podziałem ciasta, zaokrągloneiem na zaokrąglarce sześciotaśmowej kaskadowej oraz systemie odprężników bez lęgowych z wydłużaniem. Składa się z wywrotnicy słupowej, dzielarki do ciasta, zaokrąglarki sześciotaśmowej kaskadowej oraz z zestawu odprężająco-wydłużającego bezlęgowego.

WARIANT III

Sześcioprocesowa linia do chleba z opróżnianiem dzieży, mechanicznym podziałem ciasta, zaokrąglania na zaokrąglarce czterotaśmowej kaskadowej, odprężania i wydłużania kęsów ciasta oraz odbierania na transporterze odbierającym. Składa się z dzielarki do ciasta, zaokrąglarki czterotaśmowej kaskadowej, odprężników, wydłużarki walcowej z klinem i stołu odbierającego.

WARIANT IV

Sześcioprocesowa linia do chleba z opróżnianiem dzieży, mechanicznym podziałem ciasta, zaokrąglania na zaokrąglarce sześciotaśmowej kaskadowej, odprężania i wydłużania kęsów ciasta oraz odbierania na transporterze odbierającym. Składa się z dzielarki do ciasta, zaokrąglarki szceściotaśmowej kaskadowej, odprężników, wydłużarki walcowej z klinem i stołu odbierającego.

WARIANT V

Sześcioprocesowa linia do chleba z opróżnianiem dzieży, mechanicznym podziałem ciasta, zaokrąglaniem na zaokrąglarce dwutaśmowej, wydłużaniu kęsów ciasta oraz odbieraniu na transporterze odbierającym. Składa się z wywrotnicy dzieży, dzielarki do ciasta, zaokrąglarki dwutaśmowej, wydłużarki walcowej z klinem i stołu odbierającego.

WARIANT VI

Trzyprocesowa linia do chleba służąca do mechanicznego podziału ciasta, zaokrąglania na zaokrąglarce dwutaśmowej i pozostałej obróbki na stole z pomocą transportera odbierającego. Składa się z dzielarki do ciasta, zaokrąglarki dwutaśmowej i transportera stołowego.

WARIANT VII

Trzyprocesowa linia do chleba służąca do mechanicznego podziału ciasta, zaokrąglania na zaokrąglarce dwutaśmowej i wydłużania na wydłużarce płytowej. Składa się z dzielarki do ciasta, zaokrąglarki dwutaśmowej i wydłużarki płytowej.

WARIANT VIII

Dwuprocesowa linia do chleba służąca do mechanicznego podziału ciasta i zaokrąglania na zaokrąglarce dwutaśmowej. Składa się z dzielarki do ciasta i zaokrąglarki dwutaśmowej.

POBIERZ KATALOG W wersji elektronicznej na swoje urządzenie.